May Automatic- Đại lí cấp 1 tại Việt Trì

Ngày 13/8/2017 Chi nhanh May Automatic chính thức được thành lập tại địa chỉ số 9 — Tổ 9 – Nguyễn Du- Việt Trì – Phú Thọ đánh dấu bước phát triển mới của Công ty

 

Comments
Leave a Review

Tin liên quan
May Automatic Hải Phòng